Veldonderzoek

Klik op een afbeelding naar keuze voor het originele formaat.

Bij het inventariserend veldonderzoek wordt de archeologische waarde van het terrein in kaart gebracht en getoetst aan het archeologische bureauonder-zoek. Dit onderzoek wordt ondersteund middels een booronderzoek en veldkatering. Het booronderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een grondboor waarbij het opgeboorde materiaal wordt gezeefd op aanwezige grondsporen (bijv. houtskool, aardewerkenscherven, botmateriaal). Met veldkatering wordt op systematische wijze het archeologische materiaal (met behulp van GPS) op kaart ingetekend (het zogenaamde karteren) en verzameld.