Veldonderzoek

Klik op een afbeelding naar keuze voor het originele formaat.

Het landlopen vindt hoofdzakelijk plaats in het najaar wanneer het vee niet meer in de weilanden rondloopt. In een klein groepje wordt (na toestemming van de (land)eigenaar) de slootkanten afgelopen en bekeken op scherven en andere objecten. De scherven en objecten worden verzameld en in later stadium in de werkruimte gedetermi-neerd.