Expositie & tentoonstelling

Het exposeren en tentoonstellen is ook onderdeel van de werkgroep. Jaarlijks richten we een wisselvitrine van het Waterlandsmuseum De Speeltoren in. De exposities en tentoonstellingen richten zich op actuele vondsten en/of archeologische onderzoeken.

Om lokale inwoners, van jong tot oud, kennis te laten maken met de wereld van de archeologie organiseren we regelmatig (kortdurende) exposities of tentoonstellingen in Waterland. Middels dergelijke evenementen komen we in contact met lokale inwoners met interesse in geschiedenis en specifiek de archeologie.

Zo hebben we in 2015 een middag de vondsten langs de Broeker trekvaart laten zien in Broek in Waterland n.a.v. het vernieuwen van de walbeschoeiing.

Naast exposities en tentoonstellingen nemen we als werkgroep ook deel aan de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen en Open Monumentendag.