Educatie

Om het archeologisch erfgoed dichterbij de lokale inwoners te brengen verzorgt de AWW regelmatig educatieve activiteiten. Welke dat zijn lees je hieronder.

Determinatiemiddag

determinatie-warder-kleiner-liggendOrganiseren we i. s .m. lokale historische verenigingen, waarbij we iedereen, van jong tot oud, uitnodigen de eigen gevonden objecten (uit achtertuin,  slootkant of akker) te laten zien in een publiek gebouw. Dit kan een restaurant, café of ander gebouw zijn. Tijdens een determinatiemiddag gaan werkgroepleden, m.b.v. meegebrachte naslagwerken (en ook internet), het object determineren waarbij ze aangeven wat het voor object is, hoe oud het is (datering) en wat voor historische waarde het heeft. Hierbij geven we dus niet aan wat de economische waarde is.

Introductieles archeologie

educatie-kinderen-werkruimteVoor basis- en middelbare scholen of naschoolse opvang geven we een introductie van de archeologie. We bespreken wat een archeoloog is en wat hij/zij allemaal doet. Hierbij nemen we een aantal objecten mee of laten er een paar zien. Kinderen kunnen bijv. een eigen 17e eeuws tegeltje schilderen of aan de slag met een metaaldetector. Hierbij gaan de leerlingen actief aan de slag met vondstmateriaal en gaan ze als echte amateurarcheolo(o)g(e) te werk. Het doel is om de leerlingen in aanraking te brengen met archeologie en bodemvondsten uit hun eigen woonomgeving waardoor ze meer leren over de geschiedenis en archeologie uit hun eigen achtertuin. 

Dectectorzoeken

metaaldetectieSpecifiek voor liefhebbers van metaaldetectors organiseren we een middag detectorzoeken op een strand, akker of recreatieterrein. Van te voren worden diverse metalen voorwerpen verstopt en kunnen detectoramateurs deze voorwerpen proberen terug te vinden binnen een bepaald tijdsbestek. Hiermee kunnen we kennis van het detectorzoeken overbrengen en leggen we contacten met deze specifieke groep zoekers.

Exposities, tentoonstellingen en open dagen

In samenwerking met lokale musea, kerken of andere verenigingen organiseren we regelmatig kortdurende tentoonstellingen of exposities. Elk jaar stellen we een vitrine samen met bodemvondsten in het Waterlandsmuseum De Speeltoren. Ook nemen we regelmatig deel aan Open Monumentendag.