Determinatie

Na het (inventariserend) veldonderzoek wordt het archeologisch materiaal schoongemaakt, gedetermineerd, gedateerd, geconserveerd en/of gerestaureerd.

Na het (inventariserend) veldonderzoek wordt het archeologisch materiaal schoongemaakt, gedetermineerd, gedateerd, geconserveerd en/of gerestaureerd.

Het zogenaamde determineren wordt uitgevoerd in onze eigen archeologische werkruimte waarbij de bodemvondsten en scherven eerst worden schoongemaakt. De scherven worden in een krat gedaan en onder water gezet in een spoelbak. Deze bak wordt voornamelijk ingezet bij een groot aantal vondsten. Nadat de bodemvondsten zijn schoongemaakt worden ze gedetermineerd.

Archivering en deponering

Nadat alle vondsten zijn gedetermineerd worden de vondsten gearchiveerd, opgeslagen en gedeponeerd. De bodemvondsten van veldonderzoek worden in de werkruimte van de werkgroep opgeslagen en bewaard.

De deponering geschiedt alleen bij een archeologische (nood)opgravingen. De vondsten van een archeologische opgraving worden overgebracht naar het provinciaal archeologisch depot van Noord-Holland in Castricum. Hier worden alle bodemvondsten uit de provincie Noord-Holland bewaard. Voor het deponeren van archeologisch onderzoek zijn eisen voor aanlevering opgesteld.