Werkgroep

Archeologische Werkgroep Waterland (AWW)

Het doel van de Archeologische Werkgroep Waterland (kortweg AWW, onderdeel van de historische Vereniging Oud-Monnickendam, kortweg VOM genoemd) is het veiligstellen bij verstoring van het bodemarchief, middels waarneming, determinatie, restauratie, conservering, archivering, beheer, opslag, tentoonstelling en voorlichting van datgene wat is aangetroffen in de bodem van Waterland. Daarnaast willen we de kennis over en de geschiedenis van Monnickendam en Waterland bevorderen.

Voor meer info of contactgegevens, bekijk onze contactpagina.