Nieuw Archeologisch Magazine Waterland

Afgelopen week is het vierde nummer van het Archeologisch Magazine Waterland gepresenteerd. Wil je meer weten over dit magazine lees hier dan verder.

Het Archeologisch Magazine Waterland is het vierde magazine uitgegeven door de Archeologische Werkgroep Waterland, onderdeel van de historische vereniging van Oud Monnickendam in Monnickendam. Hieronder de voorkant van het magazine.

Het nieuwe magazine is full-colour gedrukt en in het magazine vind je verschillende archeo-historische verhalen uit de regio Waterland. In dit magazine, met meer dan zeventig pagina’s, meer over een Zeeuwse godin in de Purmer. Verder besteden we aandacht aan het vermeende kasteel bij Edam. In een heuse kastelenspecial duiken we dieper in de Waterlandse kastelen die deel uitmaakten van de zogenaamde kastelenring van het graafschap Holland aan het einde van 13e eeuw. Daarnaast natuurlijk aandacht voor de vondst van de Middeleeuwse eikenhout zeesluis gevonden ten noorden van Monnickendam. Het archeologisch magazine is vanaf het weekend verkrijgbaar in het Waterlandsmuseum De Speeltoren en Nimo Boek in Monnickendam. Ook is het magazine verkrijgbaar in het Edams Museum. Wil je meer weten of wil je ook een exemplaar van het magazine bestellen neem dan even contact op met de werkgroep via het Contact-formulier op deze website.