Archeologische educatie Kans Waterland

Vorige week donderdag was de laatste archeologische les in de werkruimte voor de kinderen van de naschoolse opvang. In samenwerking met Kans Waterland hebben kinderen in drie lessen, onder begeleiding van twee ervaren werkgroepleden, kennis gemaakt met de werkzaamheden en activiteiten van de amateurarcheologen van Waterland.

De archeologische educatie voor kinderen van de naschoolse opvang vond plaats tussen half september en begin oktober. Als introductie kregen de kinderen eerst uitleg van de werkzaamheden van een archeoloog. Welke materialen gebruikt hij dagelijks en wat kan hij daarmee vinden.

Ook kregen de kinderen in de werkruimte de verschillend vondsten te zien die in de grond van Waterland zijn teruggevonden, van botten tot scherven van oude borden. Daarbij werd ook uitgelegd hoe de bodem van Waterland is opgebouwd en hoe de mensen vroeger hun huizen bouwden en welke spullen ze daarbij hebben gebruikt (die we tegenwoordig in de grond aantreffen wanneer bijvoorbeeld een weg wordt aangelegd).

Eenmaal de introductie achter de rug gingen de kinderen het veld in om met metaaldetectors en schep te zoeken naar scherven, oude munten en andere (metalen) objecten. De kinderen gingen fanatiek aan de slag met het zoeken naar voorwerpen in de opgeworpen grond. Hierbij werden restanten van aardewerken borden, botten van dieren en een oud muntje gevonden.

De vondsten werden ter plekke verzameld en een week later in de werkruimte bekeken om te zien waarvoor het object werd gebruikt, wat het voorstelde en hoe het beste te omschrijven. Daarnaast gingen de kinderen ook aan de slag met schilderstape om de verschillende scherven aan elkaar te plakken.

Na de laatste les ontvingen alle kinderen een archeologie diploma waarbij ze met goed gevolg de basis cursus archeologie voor beginners hebben afgerond.