Palendijk duikt op bij Barnegat

Na het opspuiten van zand bij de dijkversterkingen langs de Waterlandse Zeedijk ter hoogte van het Barnegat zijn meerdere palen opgedoken uit het Markermeer. Waar deze palen voor dienden en hou oud ze zijn lees je hier verder.

In de buurt van het Barnegat, ten zuiden van Uitdam, zijn na de binnen- en buitendijkse zandsuppletsies aan de Waterlandse Zeedijk, een oude palendijk omhoog gekomen. Door de druk van de zandlaag zijn deze palen boven water gekomen.

Deze palen hebben naar alle waarschijnlijkheid toebehoort aan de oude palendijk die het oude voorland van de Waterlandse Zeedijk moesten beschermen tegen afkalving tijdens de herfst- en winterstormen in de Zuiderzee.

De ouderdom van deze palendijk waar ook diverse stenen formaties (zie onderstaande foto) en puinrestanten bij zijn gevonden ligt vermoedelijk tussen de 15e en 17e eeuw.

Aanstaande zaterdagmiddag 18 september is er een excursie-mogelijkheid bij het Barnegat om e.e.a. te bekijken. O.a. de oude palendijk, stenen formaties.

Op de plek waar de restanten van deze palendijk hebben in de zeventiende eeuw ook vier watermolens van de Rijperkolk gestaan. Deze watermolens spuwden het overtollige boezemwater van de Ransdorper en Holysloter Die uit – bij lage waterstand – in de Zuiderzee. Er bestaat dus ook nog een mogelijkheid dat deze palen een specifiek onderdeel vormden van de deze uitwateringssluis. Zie ook onderstaande kaart uit 1811, getekend door A. D. Zillesen, met de desbetreffende sluis in de dijk rechts onder het midden afgebeeld (Collectie van kaarten voor de grondbelasting in Noord-Holland, inventaris nr. NL-HlmNHA_253-1_0075).